Allmänt om segling

Något som har varit extremt viktigt och givande för människan under historien är att kunna ta sig fram över vattnet. Det är så olika kulturer har kunnat mötas och dela med sig av erfarenheter och det är så Amerika upptäcktes, som numera i mångt och mycket är världens mittpunkt. Men i början var det oerhört jobbigt och ansträngande att ta sig fram över vatten. Även om man hade uppfunnit båten så var man tvungen att ta sig fram genom att ro, vilket krävde mycket fysiskt energi, det fanns ej heller några motorer som man kunde använda sig av. Så vid någon tidpunkt kom man på att man istället kunde använda sig av vinden för att ta sig fram.

Man började använda sig av stora tygstycken och liknande som man hissade upp och som då fångade upp vinden så att man på så sätt kunde åka snålskjuts med hjälp av vinden. Dessa tygstycken kallas för segel.

Segling innebär att man med vinden som drivkraft framför en farkost genom att använda sig av ett segel. Aktiviteten är i mångt och mycket förknippad med sjöfart och med att ta sig fram över vatten, men kan också användas för att exempelvis ta sig fram med skidor över snö eller med skridskor över is. Farkosten som drivs av seglet förs fram genom så kallade aerodynamiska krafter som bildar ett undertryck bakom seglet och som för farkosten framåt. För att segling ska vara så effektivt som möjligt bör man segla i vindens riktning, men med olika tekniker kan man ställa in seglet så att man kan segla åt vilket håll som helst oavsett var vinden blåser åt.

Fram tills ångmaskinen uppfanns under 1800-talet drevs nästan alla fartyg med segel, idag används det kanske främst i tävlingsform och som en form av rekreation. Dessutom är det i längden billigare eftersom man inte behöver skaffa något särskilt drivmedel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *