Om 24-timmarssegling

Det finns många olika typer av segling när det kommer till tävlingar inom sporten. En av de mer populära typerna är 24-timmarssegling som är en form av distanssegling där man ska segla så långt som möjligt under 24-timmar. Det kräver att man bland annat vet hur man ska utnyttja faktorer så som kapaciteten hos besättning, båtens egenskaper och vädret till sin största fördel.

Ofta seglar man efter en särskild bana där det finns rundningspunkter som definierats på förhand utav de som anordnar tävlingen. Seglaren bestämmer där själv utefter förutsättningar vilka av dem som ska rundas och hur många.

Även om det heter 24-timmarssegling så kan tidsperioden ibland även vara en annan än just 24 timmar. Vanligt är att det är mellan 12 och 120 timmar, men ofta är det 12 timmars intervall så som 12, 24, 48, 72, 96 eller 120 timmar. För att alla olika båtar ska segla på samma villkor så justeras en seglad distans av så kallade SXK-tal.

I Sverige kan man segla 24-timmarssegling på de flesta ställen kring kusten eller i Vänern och Mälaren, tävlingarna har sitt ursprung efter en idé av Bertil Cederström och Åke Améen på hösten år 1943. Då var det dock endast en slags privat form av provsegling där endast ett fåtal var inbjudna, men redan året efter öppnades tävlingar inom grenen som blev väldigt populär; detta ledde till att de två skaparna ansåg att det var för mycket att hantera. Därför övertogs evenemanget så småningom av den Svenska Kryssarklubben som i slutet av 1944 övertog rätten att anordna 24-timmarsseglingar.

24-timmarsseglingar har fortsatt sedan dess och anordnas fortfarande utav den Svenska Kryssarklubben (SXK). Det är en populär och bra form av tävling för sporten eftersom den sätter en seglares kunskaper på sin spets där man under en begränsad tid måste uträtta så mycket som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *