Om guldpokalen

Ett av det mest åtråvärda och högsta priserna man kan vinna inom kappsegling och segelsporten är den så kallade guldpokalen som är gjord av en fot på elfenben med en snäcka i rent guld som flyter på stiliserade gröna vågor i grön emalj. Det är en ständigt vandrande seglingstrofé som har sitt ursprung i den Nyländska jaktklubben som tog fram den år 1919. Den har sedan år 1922 varit en av de mest eftertraktade pokalerna inom segling och är den högst värderade inom den internationella 6m-klassen. Varje år anordnas en segling där man tävlar om guldpokalen där en båt från varje nation får delta. Den båt som vinner pokalen för året är den båt som först har vunnit tre seglingar.

Det land som senast har vunnit pokalen är också det land som är ansvarigt för att arrangera tävlingen. Pokalen var till en början priset inom olika klasser och var från början uppställd i 40 m2-klassen. Den har hemförts till Sverige under åren 1927, 1929 och 1930 med konstruktioner utav Gustav Estlander där båtarna May Be, Ingegerd och Ian vann tävlingarna. Dessutom har pokalen ofta gått till Norge och USA.

Guldpokalen har varit så pass eftertraktad inom tävlingar att det genom åren har förekommit tävlingar där priser som imiterat guldpokalen har förekommit så som exempelvis Guldpokalen i drake och Guldpokalen i folkbåt. Man har i dessa fall velat låna glans av den ursprungliga guldpokalen för att på så sätt vinna ökad popularitet inom olika former av tävlingar.

Tävlingarna där man kan vinna den åtråvärda guldpokalen inom folkbåt anordnas fortfarande årligen och är än idag en av de mest åtråvärda priserna som finns inom seglingssporten. I år anordnas tävlingen i augusti och i Kerteminde i Danmark. Förra året anordnades den av ursprungslandet Finland, i dess huvudstad Helsingfors. I folkbåtstävlingen är det dock en kopia av den ursprungliga pokalen som man tävlar om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *