Om segel

Den viktigaste förutsättningen för att segling ska vara möjligt är givetvis att det finns ett segel. Själva seglet är i stort sett en form av duk som fästs eller litsas i fartygets rigg, det använder sig sedan av vinden som i sin tur överför energi som gör att farkosten i fråga förflyttas. Det finns många olika utformningar på segel och de anpassas och görs i olika material beroende på till vilket ändamål de ska användas.

I princip fungerar ett segel som vingen på ett flygplan, vinden som strömmar kring seglet skapar ett undertryck på fartygets läsida och seglet ändrar vindens riktning och använder den för att framföra fartyget. Seglet dras fram genom undertrycket som skapas av vinden och det pressas ej.

I huvudsak finns det två olika krafter som påverkar seglet. Den ena kraften används som lyftkraft som påverkar fartyget att röra sig framåt medan den andra kraften påverkar krängningen på fartyget. Förutom vinden har farkosten eller fartygets skrov betydelse för dragkraften från seglet när fartyget förs fram genom vattnet, dessutom minimerar skrovet de sidokrafter som uppstår av seglet och vinden. I början gjorde man antagligen segel av alla möjliga sorters material som exempelvis klädesplagg eller skinn. Samerna har genom historien använt björksegel. Det finns också mycket som talar för att man har använt material såsom kokos, bast eller säv samt även hampa, silke, vadmal och bomull.

Det erbjuds lite olika former av segel beroende på hur stor farkosten som använder sig av det för sin framfart är. Större farkoster har i regel fler sorters segel än mindre båtar men man kan generellt dela upp segel i två olika huvudgrupper, nämligen snedsegel och råsegel. Råsegel användes mycket av vikingarna och de brukar karaktäristiskt avbildas i randiga färger så som till exempel röda och vita ränder. Ju fler segel en båt har desto mer är det i regel att hålla koll på när man seglar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *