Om Svenska Kryssarklubben

Är man intresserad av segling eller av båtliv och båtar överhuvudtaget så kan det vara bra att känna till lite om den svenska kryssarklubben. Den förkortas SXK och är faktiskt världens största båtförening på ideell basis och har ett medlemsantal på knappt 45 000 personer. Den svenska kryssarklubben har uthamnar på nio platser från Lomma i söder till Gåsören i norr och underhåller cirka tvåhundra bojar kring kusterna. Man sköter även inom föreningen ett antal enslinjer, sjömärken, båkar och bergöglor och föreningen producerar också beskrivningar inom hamn och farled.

Föreningen driver också en egen tidning som går att köpa på många kiosker och affärer runt om i Sverige. Tidningen riktar sig till alla som är intresserade av båtar och båtliv i olika former och gör bland annat reseskildringar, artiklar och har som mål att höja gemenskapen kring det svenska båtlivet.

SXK grundades av bland annat Sven Grenander, Åke Améen och Tore Holm år 1923 och hade redan i början målet att uppmuntra segling i olika former hos befolkningen och de som var intresserade. Dessutom hade föreningen inledningsvis syftet att tillverka fartyg som lämpade sig för långfärdssegling. Man anordnade därför i början bland annat tävlingar i konstruktion av båtar där man kunde vinna pengar och båtar.

Det finns ett stort antal lokalavdelningar inom den svenska kryssarklubben. Den största ligger på västkusten och har ett medlemsantal på omkring 13 tusen personer. Dessa lokala avdelningar ger ibland ut egna tidningar förutom den stora tidningen som är föreningens officiella tidning som bland annat tidningen Odyssé. Föreningen har bland annat verksamheter som innefattar olika seglarläger, eskaderseglingar i Sverige och utomlands, farleds och hamnbeskrivningar samt 24-timmarsseglingar där man seglar en distans under en tidsbegränsad period på 24 timmar. SXK har också en egen hemsida där man kan läsa mer om föreningen och vad den ägnar sig åt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *